Τα υπερπροστατευτικά περιβάλλοντα

7 Views

Αισθάνεστε ποτέ εγκλωβισμένοι;
Αισθάνεστε περιορισμένοι;
Αισθάνεστε πως έχετε να ακολουθήσετε πολλούς κανόνες;
Αυτά που λέτε στον εαυτό σας ακούγονται σαν τη φωνή της μητέρας σας (ή οποιουδήποτε σημαντικού προσώπου που σας φρόντιζε);
Μην κάνεις εκείνο… Μην κάνεις το άλλο… Αν το κάνεις θα συμβεί αυτό…θα πάθεις εκείνο…
.
Η εκμάθηση της αυτοπροστασίας για την επιβίωση του ατόμου αποτελούν έναν από τους βασικούς στόχους του γονεϊκού ρόλου. Τα όριά τους, λοιπόν, είναι ιδιαίτερα λεπτά και μπορούν να ξεπεραστούν και να οδηγηθούν σε πλαίσια υπερπροστασίας. Διαμορφώνουν ενήλικες, οι οποίοι μπορεί να φοβούνται, να μην έχουν εμπιστοσύνη στον εαυτό τους, να αισθάνονται πως είναι δύσκολο να τα καταφέρουν μόνοι τους, να αποφεύγουν την αποτυχία και κάθε τι δυσάρεστο, όπως σκέψεις, συναισθήματα, συμπεριφορές.

Mini Homework σκέψης: Αναρωτηθείτε!
Πως ήταν το περιβάλλον που μεγάλωσα;
Πως αισθάνομαι τώρα;

* Μεγαλώνοντας σε ένα υπερπροστατευτικό περιβάλλον δε σημαίνει απαραίτητα πως το άτομο θα αναπτύξει δυσκολίες κατά την ενήλικη ζωή του. Συνήθως ακόμα και η δημιουργία προβλημάτων είναι πολυπαραγοντική.

Leave Comment