Η πυραμίδα των αναγκών του Maslow

7 Views

Για να υπάρχει ισορροπία και οργάνωση στη ζωή ενός ατόμου οι βασικές βιολογικές ανάγκες που χρειάζεται να ικανοποιούνται είναι οι ανάγκες για αέρα, νερό, τροφή, στέγη, ύπνο, ένδυση.

Εξίσου σημαντικό τμήμα της πυραμίδας είναι το αίσθημα ασφάλειας το οποίο είναι αναγκαίο για την ανάπτυξη ενός ατόμου και ειδικότερα, η υγεία, το σπιτικό, οι πόροι και η εργασία.

Στο παραπάνω σκαλοπάτι υπάρχει η ανάγκη της αγάπης και του ανήκειν, δηλαδή η ανάγκη της σύνδεσης, οι διαπροσωπικές σχέσεις, η οικογένεια και οι φίλοι.

Στο αμέσως επόμενο επίπεδο, γίνεται αναφορά στην εκτίμηση και τον σεβασμό, πιο συγκεκριμένα την αυτοεκτίμηση, τον αυτοσεβασμό, την υπόληψη, τις δυνάμεις, τα επιτεύγματα, την επιτυχία, την εμπιστοσύνη, το σεβασμό από και προς τους άλλους.

Στην κορυφή της πυραμίδας βρίσκεται η αυτοπραγμάτωση, ο εαυτός και ο προσδιορισμός του, η επίλυση προβλημάτων, η προσαρμοστικότητα, η δημιουργικότητα, ο αυθορμητισμός, η αποδοχή γεγονότων και η έλλειψη προκαταλήψεων.

Leave Comment