Γνωρίζεις για τα λάθη των σκέψεων;

7 Views

Τα λεγόμενα Διεργασιακά Λάθη…
Είναι οι δυσλειτουργικές σκέψεις που προέρχονται από λανθασμένη μάθηση και λανθασμένα συμπεράσματα. Μπορεί να έχουν τις ρίζες τους σε εμπειρίες από την οικογένεια, το ευρύτερο συγγενικό και κοινωνικό περιβάλλον και τις προσωπικές εμπειρίες που έχει αποκτήσει το άτομο. Μερικά από αυτά είναι:

Υπεργενίκευση: ένα μεμονωμένο αρνητικό γεγονός, όπως η απόρριψη, ερμηνεύεται σαν μια αλυσίδα πολλών αρνητικών γεγονότων.

Μεγαλοποίηση/ Ελαχιστοποίηση: μεγεθύνετε τη σπουδαιότητα των προβλημάτων ή ελαχιστοποιείτε την σημασία των θετικών εμπειριών.

Αυθαίρετα συμπεράσματα: βγάζετε αρνητικά συμπεράσματα χωρίς όμως να υπάρχουν ενδείξεις που υποστηρίζουν αυτό το συμπέρασμα.
α.Πρόβλεψη του μέλλοντος: προβλέπετε ότι τα πράγματα θα πάρουν αρνητική τροπή για σας στο μέλλον.
β.Διάβασμα της σκέψης των άλλων: χωρίς να ελέγξετε αν είναι έτσι συμπεραίνετε αυθαίρετα.

Νοητικό φίλτρο: ξεχωρίζετε μια μοναδική αρνητική λεπτομέρεια και επικεντρώνεστε σε αυτήν αποκλειστικά.

Παραγνώριση θετικών: η αγνόηση ή υποτίμηση των θετικών εμπειριών επιμένοντας πως «δεν μετράνε».

Leave Comment