Συμβουλευτική (Ενηλίκων, Γονέων)

Συμβουλευτική (Ενηλίκων, Γονέων)

Απευθύνεται σε ανθρώπους πνευματικά και ψυχικά υγιείς και πλήρως λειτουργικούς που επιζητούν μία αντικειμενική συμβουλευτική στα προβλήματα της καθημερινότητας, την εξερεύνηση και την ανακάλυψη τρόπων για μια ικανοποιητική, δημιουργική ζωή, καθώς και την ανάπτυξη της προσωπικότητάς τους.

Συμβουλευτική Ενηλίκων: Η συμβουλευτική βοηθάει στην αντιμετώπιση πιθανών καθημερινών, επαγγελματικών δυσκολιών ή δυσκολιών ζωής, υποστήριξη κρίσεων, επίλυση προβλημάτων, σχεδιασμό δράσεων, καθοδηγητικά, ψυχοθεραπευτικά, λειτουργικά και επωφελώς για τους ίδιους, έχοντας στο πλευρό τους έναν αντικειμενικό και απόλυτα έμπιστο σύμβουλο.

Συμβουλευτική Γονέων: Η συμβουλευτική βοηθάει στην αντιμετώπιση και διαχείριση δυσκολιών ενός ενήλικα στο ρόλο του γονέα, όπως: προβλήματα συμπεριφοράς του παιδιού/ εφήβου στο σπίτι ή το σχολείο (πχ θυμός, επιθετικότητα), σε θέματα οριοθέτησης και κανόνων, το διαζύγιο, το πένθος, τις δυσκολίες σχολικής προσαρμογής ή προσαρμογής γενικότερα, τις δυσκολίες στην επικοινωνία μεταξύ γονέα και παιδιού/ εφήβου, την ανάπτυξη της αυτοεκτίμησης του παιδιού ή του εφήβου, τη διαχείριση των συγκρούσεων.