Συνεδρίες μέσω Διαδικτύου

Συνεδρίες μέσω Διαδικτύου

Είναι ιδιαίτερα χρήσιμη σε περιπτώσεις ατόμων που χρήζουν ψυχοθεραπείας ή/και συμβουλευτικής και δεν έχουν τη δυνατότητα να επισκεφθούν ως φυσική παρουσία, τον κατάλληλο ειδικό ψυχικής υγείας της επιλογής τους. Τέτοια άτομα είναι κάτοικοι απομονωμένων περιοχών, ελληνόφωνοι κάτοικοι άλλων χωρών, όπου δεν υπάρχει η δυνατότητα ψυχοθεραπείας και συμβουλευτικής στη γλώσσα τους, καθώς και περιπτώσεις όπου ο θεραπευόμενος αδυνατεί να εξέλθει της οικίας του, λόγω προβλημάτων υγείας ή δυσκολίας μετακίνησης, κρίσεων δημόσιας υγείας, καθώς και σε άλλες περιπτώσεις.

Η συνεδρία πραγματοποιείται συνήθως μέσω βιντεοκλήσης μια φορά την εβδομάδα σε προκαθορισμένη ημέρα και ώρα κατόπιν συμφωνίας του θεραπευτή και του θεραπευόμενου και διαρκεί 50’. Η διάρκεια της θεραπείας διαφέρει για τον κάθε θεραπευόμενο. Εξαρτάται από το αίτημα του θεραπευόμενου, τις ανάγκες του και τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει. Ο θεραπευτής και ο θεραπευόμενος από κοινού, στα πλαίσια της συνεργατικής σχέσης, θέτουν τους στόχους της θεραπείας. Η σύγχρονη αυτή μορφή θεραπείας και συμβουλευτικής ενέχει περιορισμούς. Παρ’ ότι δεν υπολείπεται σε ποιότητα αλληλεπίδρασης μεταξύ ειδικού και συμβουλευόμενου, όταν υπάρχει η δυνατότητα, προτιμάται η συνεδρία μέσω φυσικής παρουσίας. Σε μερικές περιπτώσεις μπορεί να μην ενδείκνυται οι οποίες υπόκεινται στην κρίση του ψυχολόγου-ψυχοθεραπευτή.

Η συμβουλευτική γίνεται με χρήση βιντεοκλήσης της πλατφόρμας skype.